WEBBALL : 25357, type : Book, mots-clés : nea;etp;lng;grm;x.233;
Langue(s) traitée(s) : Harari (02110).    Langue du texte : de

Garad, Abdurahman & Ewald Wagner (1998). Harari -Studien. Texte mit √úbersetzung, grammatischen Skizzen und Glossar. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag. XXVII + 563 pp.

3-447-03937-X
Date de la dernière modification : 2012-01-17