Fiche : 21147, type : Journal Article, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;bnt;s.42;
Langue(s) traitée(s) : Zulu (00462).    Langue du texte : af

Wilkes, A. (1976). Oor die voornaamwoorde van Zulu met besondere verwysing an die sogenaamde demonstratiewe en absolute voornaamwoorde. Studies in Bantoetale 3-1., pp. 60-83.

URL :

Notes :

Autres informations :

Date de la dernière modification : 2008-04-28