3 langues concernées

01939Nilo-Saharien > Soudanique oriental > Nord > Nubien > Nubien du Kordofan > karko   (kko)
NomsKaak ; Karko

3 titres trouvés

[24964]   Jabr El-Dar, Khaliifa (2006) : Towards a General Orthography of the Ajang Languages
[27254]   Jakobi, Angelika (2017) : Verbal number and transitivity in Karko (Kordofan Nubian)
[26653]   Jakobi, Angelika & Ahmed Hamdan (2015) : Number Marking on Karko Nouns