Une seule langue concernée

01701Afro-Asiatique > Tchadique > Occidental > Tangale > kushi   (kuh)
NomsKushi

2 titres trouvés

[27507]   Batic, Gian Claudio (2017) : A Kushi-English-Hausa Wordlist
[11850]   Leger, Rudolf (1998) : Grammatical gender in some southern Bole-Tangale languages: Kwami, Kupto, Kushi and Piya