Aucune langue concernée

8 titres trouvés

[18750]   Snyman, Jan Winston (1972) : Die fonologie van Zu|’hõasi: ’n deskriptiewe ontleding van data in ’n Zu|’hõasi-woordeboek
[18751]   Snyman, Jan Winston (1973) : Die vroeë stemaanset as ’n fonetiese segment by sommige fone van Zu|’hõasi
[18754]   Snyman, Jan Winston (1975) : Some phonetic and lexical aspects of Zu|’hõasi
[18755]   Snyman, Jan Winston (1975) : Zu|’hõasi fonologie en woordeboek
[18756]   Snyman, Jan Winston (1977) : The interrupted juxtaposed vowels of Zu|’hõasi
[18757]   Snyman, Jan Winston (1977) : The pressed vowels of Zu|’hõasi
[18759]   Snyman, Jan Winston (1978) : The clicks of Zu|’hõasi
[18772]   Snyman, Jan Winston (1999) : The phonetic description of the Zu|’hõasi clicks: a confusion of sounds?