Aucune langue concernée

1 titres trouvés

[18241]   Schuring, Gerhard K. (1985) : Kosmopolitiese omgangstale: die aard, oorsprong en funksies van Pretoria-Sotho en ander koine-tale