Aucune langue concernée

5 titres trouvés

[18727]   Smuts, Johann (1943) : ’n Ondersoek na die ontwikkelingstadium van Afrikaans teen die tyd van die Groot Trek
[18728]   Smuts, Johann (1967) : Woordskikking van die lede van ’n predikaat met twee of meer nominale werkwoordvorme in Afrikaans
[18729]   Smuts, Johann (1968) : Vroeë Afrikaans
[18730]   Smuts, Johann (1971) : Ablautreste in Afrikaans
[18731]   Smuts, Johann (1982) : Vroeë Afrikaans: veral na aanleiding van Trigardt se dagboek