Une seule langue concernée

11 titres trouvés

[16675]   Ponelis, F. A. (1967) : Die hulpwerkwoord in Afrikaans
[16676]   Ponelis, F. A. (1968) : Grondtrekke van die afrikaanse sintaksis
[16677]   Ponelis, F. A. (1969) : Bysinne in Afrikaans
[16678]   Ponelis, F. A. (1973) : Studies in Northern Sotho phonological dynamics
[16679]   Ponelis, F. A. (1974) : Oor [n] > [N] in Afrikaans
[16681]   Ponelis, F. A. (1975) : !Ora clicks: problems and speculations
[16682]   Ponelis, F. A. (1975) : Die ontwikkeling van hulpwerkwoordgroepe: hulpwerkwoord en infinitiefsin
[16683]   Ponelis, F. A. (1976) : Kanttekening by Keenan se teorie van die proposisiestruktuur
[16684]   Ponelis, F. A. (1979) : Afrikaanse sintaksis
[16685]   Ponelis, F. A. (1980) : Die lang presensvorm en klousvlakke in Noord-Sotho
[16686]   Ponelis, F. A. (1982) : Afrikaans binne meertalige verband