2 langues concernées

4 titres trouvés

[16103]   Owólabí, D. Kola O. (1976) : Noun-noun constructions in Yoruba: a syntactic and semantic analysis
[16104]   Owólabí, D. Kola O. (1989) : Ìjìnlè ìtúpalè èdè yorùbá (i) fònétíìkì àti fonólojì
[16106]   Owólabí, D. Kola O. (1995) : More on Yoruba prefixing morphology
[16105]   Owólabí, D. Kola O. (Ed) (1995) : Language in Nigeria: essays in honour of Ayo Bamgbose