Aucune langue concernée

10 titres trouvés

[15649]   Odendal, François F. (1955) : Oor die afrikaanse primêre foneme
[15650]   Odendal, François F. (1961) : The structure of the Afrikaans root morpheme
[15651]   Odendal, François F. (1962) : Die struktuur van die afrikaanse wortelmorfeem
[15652]   Odendal, François F. (1964) : ’n Skema vir die afrikaanse monoftonge
[15653]   Odendal, François F. (1965) : Morfeemprobleme in Afrikaans
[15657]   Odendal, François F. (1984) : Die toekoms van Afrikaans
[15655]   Odendal, François F. (Ed) (1978) : Gesag en norm in die taal- en letterkunde
[15656]   Odendal, François F. (Ed) (1979) : Verklarende handwoordeboek van die afrikaanse taal
[15658]   Odendal, François F. & D. J. van Schalkwyk (1984) : Fonetiese variasie in die taal van die Rehoboth-Basters: ’n dialekgeografiese verslag
[15654]   Odendal, François F. , C. P. Hauptfleisch & J. E. Loubser (Ed) (1974) : Taalkunde: ’n lewe. Studies opgedra aan Prof. Dr W. Kempen by geleentheid van sy 65ste verjaardag