Aucune langue concernée

9 titres trouvés

[14367]   Möller, L. A. (1981) : Duitse plekname in Suid-Afrika en Suidwes-Afrika
[14368]   Möller, L. A. (1983) : Duitse plekname in Suidwes-Afrika
[14369]   Möller, L. A. (1984) : Deutsche Ortsnamen Südwestafrikas im Rahmen einer historisch-onomatischen Darstellung ; Teil 1
[14370]   Möller, L. A. (1986) : Deutsche Ortsnamen Südwestafrikas im Rahmen einer historisch-onomatischen Darstellung. Teil 2: Die Schutzherrschaftsnamen
[14371]   Möller, L. A. (1986) : ’n Toponimies-linguistiese ondersoek na duitse plekname in Suidwes-Afrika
[14372]   Möller, L. A. (1987) : Deutsche Ortsnamen Südwestafrikas im Rahmen einer historisch-onomatischen Darstellung. Teil 3: Ansiedlungsnamen
[14373]   Möller, L. A. (1988) : ’n Semantiese representasie (SR) van enkele duitse plekname (PN) in sintaktiese verband: ’n voorlopige beskouing
[14374]   Möller, L. A. (1989) : The influence of the indigenous languages on German toponyms in Namibia
[17042]   Raper, Peter Edmund & L. A. Möller (1980) : Naamkunde-bronnegids II, 1970-1978 (Onomastics source guide II, 1970-1978)