3 langues concernées

15 titres trouvés

[11387]   Krüger, Casper J. H. (1958) : Opmerkings oor Sotho-morfologie
[11388]   Krüger, Casper J. H. (1958) : Morfologie van die naamwoordelike woordsoorte in Noord-Sotho
[11389]   Krüger, Casper J. H. (1961) : Die sintaktiese struktuur van die enkelvoudige sin in Tswana: ’n ondersoek na die vorming en gebruik van ’n aantal woordgroepsoorte in die enkelvoudige sin
[11390]   Krüger, Casper J. H. (1967) : Die struktuur van die woordgroep in Tswana
[11391]   Krüger, Casper J. H. (1968) : Subkategorieë van die werkwoord in Tswana
[11392]   Krüger, Casper J. H. (1972) : Klassifikasie van kopulatiewe inleidende lede
[11393]   Krüger, Casper J. H. (1973) : Enkele opmerkinge oor die tonologie van Tswana
[11394]   Krüger, Casper J. H. (1973) : Woordanalise in Sotho
[11395]   Krüger, Casper J. H. (1973) : Some notes on the hierarchy of morphological categories in Tswana nouns and verbs
[11397]   Krüger, Casper J. H. (198-) : Elementary phonetics of Setswana
[11399]   Krüger, Casper J. H. (1988) : Comparisons between co-ordination and other semantic relations in Setswana
[22737]   Krüger, Casper J. H. (1994) : Notes on morphology with special reference to Tswana
[23784]   Krüger, Casper J. H. (2006) : Introduction to the morphology of Setswana
[11396]   Krüger, Casper J. H. & J. A. du Plessis (1977) : Die Kgalagadi dialekte van Botswana
[11398]   Krüger, Casper J. H. & Jan Winston Snyman (1986) : The sound system of Setswana