2 langues concernées

6 titres trouvés

[11170]   Kotzé, Ernst Frederick (1977) : ’n Sosiolinguistiese ondersoek na sintaktiese, morfologiese en leksikale afwykings in die Afrikaans van Xhosas
[11171]   Kotzé, Ernst Frederick (1982) : Nonstandaard as studieobjek: sosiale stratifikasie in Zoeloe
[11172]   Kotzé, Ernst Frederick (1983) : Variasiepatrone in Maleier-afrikaans
[11175]   Kotzé, Ernst Frederick (1987) : A black perspective on Afrikaans
[11183]   Kotzé, Ernst Frederick (1997) : Social stratification of some Zulu phonemes: a fieldwork report
[11184]   Kotzé, Ernst Frederick (2000) : Sociocultural and linguistic corollaries of ethnicity in South African society