Une seule langue concernée

9 titres trouvés

[11057]   Kock, J. H. M. (1981) : OnreĆ«lmatige verskynsels by die werkwoordelike relatief in Noord-Sotho
[11063]   Kock, J. H. M. (1984) : Relatiefomskrywing in Noord-Sotho
[11065]   Kock, J. H. M. (1992) : Relatiefomskrywing in die Suid-Afrikaanse Bantoetale, met besondere verwysing na Noord-Sotho
[11066]   Kock, J. H. M. (1997) : The redundancy principle: relative description in Northern Sotho
[11067]   Kock, J. H. M. (2000) : Variation in Northern Sotho adjective constructions
[11060]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1983) : Noord-Sotho vir Standerd 6
[11061]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1983) : Noord-Sotho vir Standerd 7
[11062]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1983) : Noord-Sotho vir Standerd 8
[11064]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1986) : Noord-Sotho vir Standerd 9 en 10