2 langues concernées

5 titres trouvés

[21363]   Wit, Helene E. Duyvené de (1993) : Die onderrig van Zulu aan niemoedertaalsprekers in die lig van resente taalaanleerteorieë
[21364]   Wit, Helene E. Duyvené de (1994) : Die bevordering van natuurlike diskoers en kommunikatiewe kompetensie in die Afrikatale
[21365]   Wit, Helene E. Duyvené de (1994) : Die bruikbaarheid van Kolb se model vir Afrikataalonderrig
[21366]   Wit, Helene E. Duyvené de (1995) : Is grammatika-onderrig aanvaarbaar in ’n kommunikatiewe taalverwerwingskursus?
[21367]   Wit, Helene E. Duyvené de & R. M. Ntuli (1997) : Die onderrig van taalhandelinge: voorstelle met betrekking tot metodologie