Une seule langue concernée

1 titres trouvés

[4756]   Cronjé, A. P. J. (1955) : Die Sotho-tale in die Bantu-lokasie van Pretoria: ’n studie van fonologiese aanpassing